Cán bộ công chức được hỗ trợ vay mua nhà giá trị dưới 1 tỷ

NHNN (NHNN) vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN về cho vay hỗ trợ nhà ở.

    Theo đó, bổ sung đối tượng cho vay là cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động có thu nhập thấp khi mua nhà ở thương mại có tổng giá trị hợp đồng mua bán không vượt quá 1,05 tỷ đồng. Thời gian vay tối đa nâng từ 10 năm lên 15 năm.
    Cụ thể, dự thảo Thông tư quy định NHTM NN, NHTMCP do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ dành một lượng vốn tối thiểu 3% tổng dư nợ cho vay tại thời điểm cuối năm trước để cho vay các đối tượng theo quy định. Đáng chú ý, dự thảo Thông tư bổ sung thêm nhiều đối tượng bao gồm cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động có thu nhập thấp khi mua nhà ở thương mại có tổng giá trị hợp đồng mua bán (kể cả nhà và đất) không vượt quá 1,05 tỷ đồng. 
    Cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động tại đô thị đã có đất ở phù hợp với quy hoạch được vay để xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình.
    Về điều kiện cho vay, dự thảo Thông tư bổ sung đối với khách hàng cá nhân vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại phải có mục đích vay vốn để trả khoản tiền chưa thanh toán mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 đối với các hợp đồng đã ký với chủ đầu tư kể từ ngày 07.01.2013; hoặc có mục đích vay vốn để trả các khoản tiền chưa thanh toán với chủ đầu tư phát sinh kể từ ngày 21.08.2014 để mua nhà ở thương mại có tổng giá trị hợp đồng mua bán (kể cả nhà và đất) không vượt quá 1,05 tỷ đồng.

    Leave a Reply