Đường Đồng Khởi (quận 1) có giá đất cao nhất Tp.HCM

Ban Chỉ đạo xây dựng bảng giá đất Tp.HCM đã có cuộc khảo sát giá đất thị trường tại các tuyến đường trong thành phố và có tờ trình về bảng giá các loại đất của UBND TP gửi HĐND TP. Theo đó, giá đất tại hai tuyến đường Đồng Khởi và Nguyễn Huệ (quận 1) có mức giá gần 600 triệu/m2, cao nhất Tp.HCM, còn mức giá đất thấp nhất thuộc về đường Bà Lê Chân, khoảng 90 triệu đồng/m2.

Bảng giá đất ngày càng gần với giá thị trường

Theo khảo sát, giá đất trên thị trường của năm 2014 và các năm trước đã từng bước ổn định, ngày càng phản ánh sát hơn với giá trị thật của bất động sản trên thực tế. Theo phân tích của các chuyên gia kinh tế, sẽ không có biến động về giá đất rong thời gian tới, nguyên nhân là do lượng căn hộ và đất nền tồn kho còn lớn. So với nhu cầu thị trường thì một số phân khúc thị trường như giá thuê đất, thuê văn phòng tuy có giảm nhưng vẫn còn khá cao.
UBND TP cũng cho biết trong tờ trình, từ trước đến nay, mặt bằng giá đất trong bảng giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường và sự điều chỉnh hằng năm chỉ manh tính cục bộ, thế nên theo thời gian, mặt bằng giá ban hành không đồng đều ở các địa bàn. Tờ trình cũng nêu: “Có nơi giá trong bảng giá đất chỉ bằng khoảng 10% so với thị trường. Do đó việc đóng góp vào ngân sách chưa thực sự công bằng giữa các nơi”.
Một thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng bảng giá đất cho biết thêm: Giá đất cao nhất trong bảng giá đất năm 2015 chỉ bằng khoảng 25%-30% giá thị trường và so với giá đất năm 2014 thì mức giá trong bảng giá đất năm 2015 tăng quá hai lần. Qua đó có thể thấy, bảng giá đất mới đã tiếp cận gần hơn với giá thị trường và giữa các địa phương đã có sự đồng đều.

Mức điều chỉnh trong bảng giá đất Tp.HCM thấp

Cũng theo tờ trình, khi so sánh với bảng giá đất đang được xây dựng tại một số tỉnh trong cả nước, mức điều chỉnh của Tp.HCM là thấp hơn cả. Bảng giá đất của nhiều tỉnh, TP được xây dựng từ khung giá đất của Chính phủ nhưng mức giá sau khi điều chỉnh lại cao hơn.
Bảng giá đất năm 2015 của TP cho thấy, sẽ có năm thị trấn của năm huyện áp dụng theo khung giá từ 120.000 đồng/m2 đến 15 triệu đồng/m2 và 19 quận áp dụng mức từ 1,5 triệu đồng/m2 đến 162 triệu đồng/m2, là khung giá của đô thị đặc biệt.
Nhóm đất nông nghiệp trong bảng giá đất năm 2015 của Tp.HCM được giữ nguyên như năm 2014. Vì kết quả rà soát của TP cho thấy, thông tin chuyển nhượng đất nông nghiệp rất ít. Thêm vào đó, theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, việc giữ nguyên giá đất nông nghiệp nhằm khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp.
Bảng giá đất năm 2015 nếu được HĐND thông qua sẽ chính thức được áp dụng từ 1/1/2015. Việc điều chỉnh bảng giá đất chỉ được thực hiện trong hai trường hợp: Khi Chính phủ điều chỉnh khung giá hoặc khi giá đất thị trường tăng – giảm 20%.

Leave a Reply