Lượng vốn FDI vào BĐS 2014 nhiều gấp 3 lần so với 2013

Theo thông tin từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong năm 2014, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào BĐS nhiều gấp gần 3 lần so với năm 2013.

Cụ thể, tính đến ngày 15/12/2014, ngành BĐS đã thu hút được 35 dự án đầu tư đăng ký mới, với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,54 tỷ USD, chiếm 12,6% tổng vốn đầu tư đăng ký. Năm 2014, vốn FDI vào BĐS tăng gần gấp 3 lần so với lượng vốn FDI đăng ký vào bất động sản năm 2013. Lĩnh vực kinh doanh BĐS đứng thứ 2 trong việc thu hút vốn FDI.
Cũng theo số liệu thống kê từ Cục Đầu tư nước ngoài, trong năm 2013, vốn FDI vào bất động sản cả cấp mới và tăng thêm chỉ dừng ở mức 951 triệu USD với 20 dự án (năm 2012 là 1,9 tỷ USD).
Năm 2014, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu trong số các ngành, lĩnh vực thu hút vốn FDI với 774 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 14,49 tỷ USD, chiếm 71,6% tổng vốn đầu tư đăng ký.
Lĩnh vực xây dựng dứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,05 tỷ USD, chiếm 5,2% tổng vốn đăng ký.

Leave a Reply